Visum

För inresa till Kina krävs visum.
Detta ansöker ni i förväg i Sverige. Visum för svenska medborgare ingår i våra paketresor. Förutom visum krävs även att ert pass är giltigt minst 6 månader från och med hemresedatum
Formulär för ansökan erhåller ni med bokningsbekräftelsen.

Underlagen som måste skickas in är:

 • Ifyllda visumblanketter som erhålls med bokningsbekräftelsen
 • Färgfoto (Se bifogade regler)
 • Ert pass i original
 • Eventuella bilagor om så krävs

Detta skall vara oss tillhanda cirka 4 veckor före avresa.

Behöver ni skriva ut nya blanketter kan ni ladda ner dessa här:

Vi rekommenderar er, som inte kan komma in personligen och lämna dessa hos oss, att skicka in allt med Rekommenderat brev till:

Svensk-Kinesiska Resebyrån
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

Pass med visum retureras tillsammans med era resehandlingar ca. 10 dagar innan avresa.
Behöver du ditt pass tidigare skall ni bifoga ett frankerat kuvert för rekommenderad post och information om när du senast måste ha ditt pass tillbaka.

Bokar du en skräddarsydd resa med oss kan vi hjälpa till att ordna med ett Individuellt visum mot en avgift. (se nedan)

Om du bokar ett researrangemang med Svensk-Kinesiska resebyrån kan vi erbjuder er ett enhetspris för visum till Kina på 1 600 kr.

I priset ingår

 • Inbjudningsbrev från Kina
 • Visum (f.n. 1 230 SEK),
 • hanterings- & administrationskostnader
 • REK-försändelse.

Ansökan för individuella visum görs genom att ni cirka 4 veckor före avresa skickar in rätt ifyllda visumformulär tillsammans med med ert pass i original och ett högst 6 månader gammalt färgfoto.

Om ni inte är Svensk medborgare bosatt i Sverige, skall även kompletterande dokumet bifogas . Se nedan.

Ansökan måste göras på de av Svensk-Kinesiska Resebyrån erhållna dokument.

Kontakta Svensk-kinesiska resebyrån på telefon 08-10 88 24 eller info@svenskkinesiska.se för att erhålla visumblanketter eller ladda ner dessa på hemsidan. se ovan.

Tänk på att alla uppgifter som anges i ansökan måste hämtas från det pass du kommer att använda under resan.

Om du inte är svensk medborgare gäller följande:

Ansökan görs som vanligt med bifogad blankett. Förutom pass och foto måste ni komplettera ansökan med följande dokumentation:

 • bifoga kopia på uppehållstillstånd
 • bifoga kopia på personbevis
 • bifoga kopia på arbets- eller studieintyg
 • bifoga kopia på ID-kort eller körkort (behöver inte vara svenskt)

En extra kostnad kan tillkomma beroende på nationalitet.

Vi kan endast ordna visum åt icke-svenska medborgare som är bosatta i Sverige. Är du inte svensk medborgare och inte heller bosatt i Sverige ombesörjer du själv din ansökan på närmsta ambassad i ert land. Vi kan hjälpa dig att ordna ett inbjudningsbrev för detta – kontakta oss för mer information.

För att få resa in till Tibet krävs ett inresetillstånd. Detta tillstånd utfärdas på plats i Kina. På de rundresor där vi inkluderar Tibet är inresetillståndet inkluderat. Detta erhålls av din guide automatioskat på plats och behövs inte föranmälas.