Guizhou

Guizhou

Guizhou lockar sällan turister. För den som ändå väljer att stanna i provinsen finns här mycket att hämta, från genuina kulturella evenemang och traditionella byar till Kinas största vattenfall, Huanghuoshu.

Guizhou ligger i sydvästra Kina och gränsar till Chongqingregionen i norr, Hunanprovinsen i öst, Guangxiprovinsen i syd, Yunnanprovinsen i väst och Sichuanprovinsen i nordväst. Klimatet är subtropiskt med hög luftfuktighet och långa, varma somrar samt svala vintrar. Landskapet är bergigt, med undantag för de södra och östra delarna som är mer platta. I väst ligger Yunnan-Guizhouplatån. Här bor en stor mängd minoritetsbefolkningar som tillsammans utgör ungefär 37 procent av provinsens invånare. Dessa är bland andra minoriteterna Miao, Yao, Yi, Qiang, Dong, Zhuang, Bouyei, Bai, Tujia, Gelao och Sui.

Guizhou är en av Kinas allra fattigaste provinser, med lägst GDP per capita i hela Kina. Detta trots att provinsen har gott om natur- och kulturresurser. De viktigaste inkomstkällorna i Guizhou är produktion av timmer och skogsbruk men också tobaksframställning. Här produceras även en stor mängd el, varav den största delen går till den betydligt rikare Guangdongprovinsen.

Få turister hittar hit, istället beger man sig hellre till närliggande Guangxi eller Yunnan. Men gör man sig besväret finns här mycket att hämta. De många minoritetsbefolkningarna bjuder på en mängd olika kulturella evenemang året om som är väl värda ett besök, liksom deras traditionella byar. I Guangxi finns också flera vackra naturscenerier, så som Huanghuoshu-fallen som är Kinas största vattenfall.