Yunnan

Yunnan

Yunnan är ett av de populäraste besöksmålen i Kina och bjuder sina besökare på bergsområden, risfält, regnskog och Yunnan-Guizhouplatån. Upp emot fyrtio procent av befolkningen består av minoriteter, såsom Yi, Dai och Miao.

Yunnan är beläget i sydvästra Kina och gränsar till Sichuanprovinsen i norr, Guizhouprovinsen i nordöst, Guangxiprovinsen i öst, Vietnam i sydöst, Laos i syd och Burma i sydväst. Klimatet är subtropiskt med milda temperaturer året om. I de allra sydligaste delarna ligger temperaturen ofta över 30°C medan det i resten av provinsen råder mer behagliga temperaturer.

Landskapet består till stor del av bergsområden, speciellt i de norra och västra delarna. I öst finns Yunnan-Guizhouplatån och i söder hittar man regnskog. Ungefär 35–40 procent av befolkningen i Yunnan består av olika minoriteter, såsom Yi, Bai, Hani, Zhuang, Dai och Miao.

Yunnan är en av Kinas fattigare provinser där ett stort antal människor lever i fattigdom. Regeringen har dock, genom olika satsningar, förbättrat situationen men fortfarande är det en lång väg att gå innan provinsen är ikapp de välmående östprovinserna. Infrastrukturen och elförsörjningen är ännu underutvecklade, vilka behövs för att kunna utveckla industrier. Idag är de huvudsakliga näringarna tobakstillverkning, skogsbruk, gruvdrift och turism. Även gränshandeln i södra Yunnan har en positiv inverkan på Yunnans ekonomi.

Yunnan är ett av de populäraste besöksmålen i Kina och har mycket att erbjuda både vad gäller natur och kultur. Huvudstaden Kunming kallas den ”eviga vårens stad” och i nordväst ligger de små städerna Dali och Lijiang med spännande minoritetskulturer och storslagna vyer. Södra Yunnan erbjuder sagolika risfält vid Yuangyang och regnskog i Xishuangbanna.