Jiuzhaigou naturreservat

Jiuzhaigou naturreservat

Naturreservatet Jiuzhaigou är unikt med sina många vattenfall och sjöar. Runt om vattnet reser sig frodig vegetation och många sällsynta arter av djur lever här, såsom jättepandan och trubbnäsapan.

I Sichuan-provinsen, ungefär 40 mil norr om Chengdu, vid södra foten av Minberget nära Nanping, ligger Jiuzhaigou. Jiuzhaigou, Nio byars dal, blev naturreservat 1978 och utgörs av en cirka 60 kilometer lång y-formad dal. Landskapet består av en blandning av sjöar, vattenfall och skogar. Landskapet är typiskt för sydvästra Kinas berg, med branta sluttningar, djupa dalar, yppig vegetation och exotiska djur. Vackrast av allt i Jiuzhaigou är dock bandet av kristallklara sjöar genom hela dalen. Inom området finns inte mindre än 108 sjöar och 17 vattenfall.

Sjöarna anses ha bildats genom att träd har fallit ner i floderna. Kalk från vattnet har sedan avlagrats på stenar och trädstammar. Med tiden har det blivit så kraftiga kalkavlagringar att bäckarna och floderna dämts upp och bildat en rad sjöar. Många av dessa visar ett fantastiskt undervattensmönster, som påminner om korallrev, till exempel De fem blommornas sjö. Där vattnet kastar sig ner från en sjö till nästa finns större eller mindre vattenfall. Skönheten i Jiuzhaigou ligger i just dessa sjöar med sina vattenfall och den omgivande, frodiga vegetationen.

Jiuzhaigou ligger i övergångsbältet mellan tempererad och tropisk zon, med kraftiga höjdskillnader. Vegetationen är därför rik och varierad med såväl subtropiska växter anpassade till fuktigt klimat, som tropiska träd. Eftersom området hittills inte har påverkats av människan i någon större utsträckning erbjuder de täta skogarna utmärkt skydd för vilda djur. Många sällsynta arter finns representerade i Jiuzhaigou, exempelvis jättepandan och trubbnäsapan.

Jiuzhaigous många sjöar kallas av lokalbefolkningen för haizi, som betyder ”småsjöar”. Runt flera av sjöarna finns utprickade stigar för promenader. Vid de högsta och mest branta nivåskillnaderna har det byggts trappor som underlättar vandringen. Vassjön, Reed Lake, är den första sjön efter entrén till parken. Meterhög vass täcker hela sjön. Gnistrande sjön, Sparkle Lake, har fått sitt namn genom att det vid soluppgången tycks blixtra i vattnet innan morgondiset lättat. Shuzengsjöarna består av cirka 40 småsjöar i rad efter varandra på olika höjder.

Ovanför sjöarna ligger det 60 meter breda Shuzengfallet, där vattnet passerar genom buskar och ris innan det kastas ut för det 20 meter höga fallet. Den största av de nio byarna heter just Shuzeng. Parkens största vattenfall är Nuorilang. ”Nuorilang” är det tibetanska ordet för ”mycket vacker plats”. Fallet ses ofta avbildat på stora väggtavlor på till exempel restauranger över hela Kina. I den kilometerlånga Spegelsjön, Mirror Lake, speglar sig den azurblå himlen med vita moln, snöklädda bergstoppar och yppigt gröna bergssluttningar. Pärlstrandsfallen, Pearl Beach Falls, kan upplevas verkligt intensivt genom en promenad ute i fallet. Det sluttar nämligen till en början svagt och är så grunt att man kan promenera genom det på utlagda spångar.