Ming- och Qing-dynastins gravar

Ming- och Qing-dynastins gravar

Ming- och Qing-kejsarnas gravar. Dels i Hebei-, dels i Hubei-provinsen.

Ming- och Qing-kejsarnas gravar. Dels i Hebei-, dels i Hubei-provinsen. Nya på listan 2 dec 2000.