Potalapalatset i Lhasa

Potalapalatset i Lhasa

I Lhasa, Tibet, ligger Potalapalatset. Det byggdes av den femte Dalai lama och sedan dess har varje Dalai lama haft Potala som residens.

Potala i Lhasa, Tibet, byggdes 1645 av den femte Dalai lama. Sedan dess har varje Dalai lama, i egenskap av religiös och världslig ledare för de tibetanska buddhisterna, haft Potala som residens. Palatset syns vida omkring där det ligger, mäktigt och högt uppe på en klippa i Lhasa. Det reser sig 117 meter över Lhasa-dalen och har närmare 1 000 rum och salar utspridda på tretton våningar. Här finns Dalai lamas heliga tron, mängder av salar för meditation, buddhistisk konst, skatter av guld och ädelsten. Allt detta tvingades den nu levande fjortonde Dalai lama lämna, när han den 17 mars 1959 flydde söderut över Himalaya mot Indien.