Konfucius tempel i Qufu

Konfucius tempel i Qufu

Staden Qufu domineras av det stora Konfucius-templet där kejsare offrat till filosofen Konfucius. Det mesta på platsen har anknytning till Konfucius, så även den begravningsplats där avlidna Kong-ättlingar begravs.

Staden Qufu som ligger i östra Kina, i Shandong-provinsen, är känd som den plats på vilken den kinesiske filosofen Konfucius bodde mesta tiden av sitt liv (551–479 f.Kr.). I Qufu finns Konfucius-templet samt familjen Kongs residens och begravningsplats, vilket har gett staden en plats på världsarvslistan.

Qufu domineras av det stora Konfucius-templet, som naturligtvis är det största Konfucius-templet i Kina. Här har kejsare genomfört offerceremonier för Konfucius. Templet har rekonstruerats och hela tiden byggts ut för att under Ming-dynastin få sin nuvarande form. Templet är byggt som ett kejserligt palats och breder ut sig över hela 22 hektar.

Intill templet finns det komplex av 450 boningshus och residens på en yta av 16 hektar där ättlingar till filosofen i rakt nedstigande led bott i flera hundra år. De befintliga byggnaderna konstruerades under Ming- och Qing-dynastierna. Här finns också Kong-familjens arkiv och en samling kultföremål.

Konfucius och Kong-familjens gravar är belägna på en plats i norra delen av Qufu – Konfucius-skogen – som är omgärdad av en sju kilometer lång mur. Innanför muren växer 20 000 träd, några ska vara mer än 1 000 år gamla, och här är mer än 100 000 familjemedlemmar begravda. Fortfarande begravs avlidna Kong-ättlingar här.

 

Unesco’s Video Temple and Cementery of Confucius

Källa: UNESCO TV / © NHK Nippon Hoso Kyokai