Stora buddhan i Leshan

Stora buddhan i Leshan

Världens största buddha finns i Leshan. Den är uthuggen direkt ur berget, ett arbete som tog nittio år. Runt den 71 meter höga buddhan finns dessutom omkring fyratusen stycken mindre buddhafigurer.

Från staden Leshan kan man på Min-flodens andra strand se världens största buddha uthuggen ur berget. Berget heter Lingyun och ligger i Sichuan-provinsen i det inre av Kina. I sammanflödet mellan Min- och Dadu-floderna blir vattnet mycket strömt. Båtarna på floden har i alla tider besvärats av detta och många har förlist. För att skydda båtarna beslöt buddhistmunken Haitong, som var abbot i Lingyun-klostret, att hugga ut en buddhastaty i berget där floderna flöt samman. För att kunna genomföra arbetet lät han samla in pengar. En korrumperad tjänsteman försökte komma över pengarna genom utpressning. Haitong utmanade tjänstemannen och försäkrade att ”även om du trycker ut mina ögon, kommer jag aldrig att ge dig pengarna”. Tjänstemannen blev rasande och hotade då att trycka ut munkens ögon. Haitong tryckte då modigt ut ögonen själv och överlämnade dem på ett fat till tjänstemannen som flydde av rädsla. Idag finns Mäster Haitongs grotta invid den stora buddhan, en stenfigur av Haitong som håller fram en bricka med sina ögon på.

Trots att berget består av rödbrun och relativt mjuk sandsten tog det hela 90 år att hugga ut buddhan som är 71 meter hög och 28 meter bred. Huvudet är 14,7 meter högt och 10 meter brett. Ögonen mäter 3,3 meter och öronen 7 meter. Fler än 100 personer kan stå på buddhans 8,5 meter breda fot.

År 713 inleddes arbetet som utfördes med enkla och primitiva verktyg och som skulle komma att pågå i 90 år. Haitong dog innan arbetet kommit mer än halvvägs. Två lokala tjänstemän, Chang Chou och Wei Gao, fortsatte på egen bekostnad att bedriva arbetet. De fick också officiell hjälp genom att få disponera delar av den statliga skatten på salt.

Statyn föreställer en sittande Maitreya och blev helt färdig år 803. Statyn har i sitt inre ett sinnrikt dräneringssystem och är förvånansvärt oförstörd trots sin ålder på nästan 1 000 år. Buddhan flankeras av två stycken åtta meter höga vakter. Runt buddhan finns dessutom cirka 4 000 mindre buddhafigurer.

I berget invid buddhan går en 400 meter lång promenadväg delvis i tunnlar till Bijin-tornet, Det gröna vattnets torn. Längs denna väg har man en utmärkt utsikt över landskapet. Själva buddhan ser man bäst från en båt på floden.

Bakom den stora buddhan ligger fortfarande Lingyun-klostret som byggdes under Tang-dynastin i början av 620-talet.