Suzhous trädgårdar

Suzhous trädgårdar

För den trädgårdsintresserade är ett besök i Suzhou ett måste. Här finns de allra finaste exemplen på privata trädgårdar som har vårdats av ämbetsmän och lärda män, i vissa fall ända sedan 900-talet.

Suzhou i Jiangsu-provinsen är en av Kinas trevligaste städer. Här är det också ganska lätt att orientera sig och göra cykelturer på egen hand. Arkitekturen, de låga vita husen och de många kanalerna som genomkorsar staden skapar en atmosfär som tilltalar västerlänningen. Här är sidenindustrin starkt utvecklad och här görs Kinas vackraste broderier. Dessutom finns här de allra finaste exemplen på kinesisk trädgårdskonst.

Från Song-dynastin (9601279) och ända fram till Qing (1644–1911) har privata trädgårdar funnits och vårdats av ämbetsmän och lärda män runt om i Kina. De bästa och finaste exemplen på sådana trädgårdar finns i Suzhou. Bland de främsta är Nätmästarens trädgård, Den ödmjuke ämbetsmannens trädgård, Trädgården att dröja sig kvar i och Lejonskogens trädgård.