Yungang-grottorna, Datong

Yungang-grottorna, Datong

I Datong finns Yungang-grottorna, vilka räknas som ett av de fyra främsta grottemplen i Kina. De äldsta grottorna av de totalt tjugoen är redan från 400-talet.

Yungang räknas som ett av de fyra främsta buddhistiska grottemplen i Kina. De andra tre är Dunhuang samt Maijishan i Gansu-provinsen och Longmen i Henan.

Yungang är ett stort komplex av grottor innehållande cirka 51 000 statyer, beläget 16 kilometer väster om Datong i norra Shanxi-provinsen. 386 e.Kr grundades den Norra Wei-dynastin av Toba Wei-stammen, ursprungligen ett nomadfolk från Inre Mongoliet. Sedan de gjort sig till herrar över norra Kina gjorde de Datong, som då hade namnet Pingcheng, till sin huvudstad år 398. Grottorna och de många skulpturerna är huggna direkt i den relativt mjuka sandstensklippan.

Yungang ligger i ett mycket torrt område som på vintern är mycket kallt och har anfrätts starkt av vind och sand. Många skulpturer är därför starkt eroderade och nedslitna. En mängd skulpturer saknar också helt huvuden som stulits av plundrare och många av dessa huvuden återfinns idag på museer och i privatsamlingar i USA, Europa och Japan.

De sammanlagt tjugoen grottorna höggs ut framför allt då Datong var huvudstad för Norra Wei-dynastin under 400-talet, men den yngsta grottan höggs troligen under tidig Tang-tid, det vill säga 600-tal.

Den mest välkända skulpturen i Yungang är den cirka 15 meter höga skulpturen av en sittande Buddha med korslagda ben som skulpterades under tidigt 400-tal. Idag återfinns den i en öppen nisch i grotta nummer 20 som ursprungligen skyddades av ett tegel- och trätak.