Zhoukoudian, Peking

Zhoukoudian, Peking

Det är i Zhoukoudian som Peking-människan har hittats av arkeologer. Sedan 1953 finns ett museum om fynden på Drakbensberget i området. I Sverige finns idag de framgrävda tänderna inlåsta i Uppsala universitets arkiv.

Zhoukoudian är den plats där de första resterna av Pekingmänniskan påträffades. Platsen ligger cirka 50 kilometer sydväst om Peking. Otto Zdansky, österrikisk-svensk arkeolog som ingick i en arkelogisk expedition ledd av svensken Johan Gunnar Andersson, påträffade år 1921 de första resterna av Pekingmänniskan, Sinantropus Pekinensis. De första fynden bestod av två tänder, en kindtand och en oxeltand, och gjordes i en kalkstensgrotta. Sammanlagt har utgrävningarna frambringat rester av omkring 25 hominider (apmänniskor), både män, kvinnor och barn. Pekingmänniskan levde för mer än 600 000 år sedan och var vid upptäckten ett av de äldsta kända fynden av apmänniskan. Hon hade använt sig av enkla stenverktyg och hade lärt sig att utnyttja elden.

I anslutning till utgrävningsområdet uppfördes 1953 ett museum på Longgushan (Drakbensberget) som belyste Pekingmänniskans livsvillkor.

Johan Gunnar Andersson var ursprungligen geolog och hade av den kinesiska regeringen fått i uppdrag att söka efter järn- och kolfyndigheter. Tre tänder och en hel del annat som expeditionen grävt fram skickades till Sverige. Med kineserna hade ”Kina-Gunnar” ett avtal om att i vetenskapligt syfte från Kina få utföra 50 procent av de arkelogiska fynd som gjordes. Efter avslutad undersökning och dokumentation skulle 25 procent av det utförda återlämnas till Kina. 1958 återfördes 200 stenålderskrukor. Men inga tänder minsann! De blev kvar i Uppsala Universitets arkiv och numera ligger de i säkert förvar i ett kassaskåp. Ett flertal gånger har tanken att återföra tänderna till Kina framförts i Sverige.